Voor het achtste jaar op rij is er tijdens Kunstlijn Haarlem een expositie in de historische locatie het Seinwezen aan de Kinderhuissingel 1 in Haarlem. Traditiegetrouw exposeren hier kunstenaarsleden van het Garenkokerskollektief, dit jaar zijn dat John de Koning, Marguerite Feld, Caroline Doornenbal, Ilja Warmerdam. Wendy Tjalma en Marleen Brand sluiten aan als gastexposant. De opening van de expositie is op zondag 30 oktober van 15.00 tot 17.00 uur. De expositie is te bezoeken tijdens het tweede Kunstlijn-weekeinde op zaterdag 12 en zondag 13 november van 11.00 tot 17.00 uur. Daarna is de expositie nog te zien tot en met 28 november op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.

Ilja Warmerdam is geïnteresseerd in onze samenleving, waarin haar zo veel tegennatuurlijk lijkt, de formalisering van sociaal gedrag in werksituaties, de etiquette, hoe hedendaagse technologie in onze dagelijkse leefwereld intervenieert. Wat haar aantrekt is hoe mensen met elkaar omgaan, in die context ontstaat een spanningsveld voor haar tekeningen en schilderijen. Ilja probeert sociale denkpatronen te doorbreken.

John de Koning maakt werk dat een zekere vanzelfsprekendheid heeft, passend in een beeldtraditie zonder slaafs te zijn. Hij laat een eigen vormtaal zien die vraagt om aandacht, die je laat verrassen, schuren, zowel in keuze als bewerking. Het is niet voor de hand liggend en het roept nieuwe vragen op. Diversiteit is geen beperking.

Marguerite Feld heeft een kom uitgekozen, waarvan de vorm haar raakt door de eenvoud. De abstractie van deze kom symboliseert voor haar stilte, diepgang en bezinning. Binnen deze stilte is er ruimte. Ruimte voor haar om vormen toe te voegen of te tekenen binnen de beperking van de foto. Lagen toevoegen. Blijft zo de stilte intact of verandert die juist?

Caroline Doornenbal grijpt na vele omzwervingen in haar huidige werk weer terug op oude thema’s als krachtvelden en ‘Positie aan tafel’.

Wendy Tjalma valt voor het alledaagse en voelt zich aangetrokken tot de ‘traagheid’ van de dingen. Ze focust nu geruime tijd op bos. Een bos trekt zich nergens iets van aan: bomen groeien of beginnen opnieuw. Bomen zijn stille getuigen van wat zich onder hun kroon afspeelt. De een vindt bos geheimzinnig, eng of mysterieus. Een ander beschermend, veilig of zelfs verbindend. Tjalma probeert alle kanten te belichten.

Marleen Brand maakt ruimtelijke kunst. Zij is gefascineerd door de menselijke betrekkingen, zowel de mens in relatie tot de ander, als tot zichzelf. In de kunstwerken waarin ze iets van die relatie laat zien, gebruikt ze vooral gevonden materiaal (hout, steen) en afvalmateriaal (plastic, nylon, karton). Ze wil daarmee zeggen: in ons bestaan hebben we met vergankelijkheid en vervuiling te maken, maar transformatie is mogelijk!

Studio37 (onderdeel 37PK) toont tijdens de Kunstlijn een groepstentoonstelling met recent werk van vijftien kunstenaars, die coaching krijgen in Studio37. Curator van de tentoonstelling is pietsjanke fokkema, docent, kunstenaar en drijvende kracht achter Studio37. Er is veel uiteenlopend werk te zien, variërend van schilderijen en tekeningen, getekende muziek, geborduurde boeken en complete installaties. De tentoonstelling is op 5 en 6 november en op 12 en 13 november van 11.00 tot 17.00 uur te bezoeken in het souterrain van 37PK aan Groot Heiligland 37 in Haarlem. Vrijdagavond 4 november van 17.00 tot 20.00 uur is er een opening, samen met de tentoonstelling in 37PK.

De kunstenaars werken vanuit diverse disciplines en met uiteenlopende materialen. Er wordt onderzoek gedaan naar symbolen, mythes en naar schoonheid. Er wordt gezocht in het verleden naar familiale banden en gebruik gemaakt van gebeurtenissen uit het dagelijkse leven. Er wordt gegrasduind in het onderbewuste om het eigene te vinden. Er zijn schilderijen, tekeningen, foto’s, surrealistische collages, minutieus nagetekende filosofieboeken, touwwerken, speels getekende dagboeken en hangende mobielen te zien. De curator zorgt ervoor dat de werken een relatie met elkaar aangaan zodat er een prikkelende en samenhangende tentoonstelling komt te staan.

De deelnemende kunstenaars zijn Christien van Andel, Eva Durlacher, Luzia Engesser, Marguerite Feld, Eveline Hardeman, Marja van Hout, Emilie Jansen, Marjolein Kool, Lenneke Overmaat, Angeline Rood, Brigitte Stark, Wendy Tjalma, Floris van der Veen, Betty de Vries en Saskia Wolda. Allen krijgen zij in Studio37 artistiek inhoudelijke coaching van pietsjanke fokkema.

Studio37
De kern van Studio37 is het begeleiden van kunstenaars in hun kunstzinnige ontwikkeling. De coaching richt zich op onderzoek; de gesprekken zorgen voor een verdieping van en reflectie op het werk van de kunstenaars in alle mogelijke disciplines. Er worden prikkelende vragen gesteld om de student dieper te laten nadenken over zijn/haar werk met de bedoeling een eigen weg te vinden die dichter bij de kunstenaar staat.